TJR Møder

GENERALFORSAMLING MAJ 2013

 Den 9.maj 2013 kl.19.00 blev der holdt generalforsamling i TJR på Krogsgårdvej 22, 6731 Tjæreborg.
 
På mødet blev der aftalt følgende ;
 
Flertallet vedtog et kontingent på 150 kr. halvårligt, for ryttere som har til huse/opstaldet hest på Krogsgårdvej 22.
Ryttere som ikke står på stedet, men som ønsker at ride for klubben, er prisen 100kr. halvårligt
 
Der er valgt ny bestyrelse:
 
Formand: Kira Bruhn Jensen
Næstformand og sekretær: Pia Christensen
Dfr repræsentant:Tina Thygesen
Dfr repræsentant:Jennie Jensen
Kasserer: Ditte Thomsen
Suppleant: Lonnie Engelsted Sjørvad
Suppleant: Johanne Billeskov
 
Stævneudvalg:
 
Anna Sjørvad
Rikke Schlosser
Anne Clausen
Mette Honoré
Melissa Bachmann.
 
Matrialeudvalg:
 
Betina Jensen
Jan Schlosser
Torben Clausen
 
Sponsorudvalg:
 
Laila Rasmussen
Jennie Jensen
Mette Lahn Nielsen
 
Aktivitetsudvalg:
 
Ditte Thomsen
Louise Aalund
Johanne Billeskov 
 
Første bestyrelsesmøde afholdes lørdag D.25.maj 2013 kl.14.00
 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE

Referat af bestyrelsesmøde D.25.maj 2013
 
Til stede:
 
Formand : Kira Bruhn Jensen
Næstformand : Pia Christensen
Kasserer : Ditte Dybdahl Thomsen
Drf Representant  : Tina Skov Thygesen
Drf Representant  : Jennie Jensen
 
Alle Bestyrelses- og udvalgsmedlemmers fulde navn og adresse skal være Tina Thygesen i hænde hurtigst muligt!
 
 
Kira foretager adresseændring af TJR hos Esbjerg Kommune og DRF.
Der er allerede taget kontakt til Esbjerg komunne vedr. flytning af klubben til Krogsgårdsvej 22.
 
Kira vil forsøge at få et møde med dansk rideforbund, så vi som ny bestyrelse, kan få svar på de spørgsmål, der måtte være.
 
Ditte vil i den kommende uge, prøve at få et overblik over alle detaljer i klubbens økonomi og over, hvor mange medlemmer vi har.
Fuldmagt til klubbens konti går Ditte og Kira.
 
Bestyrelsen har omhyggeligt gennemgået klubbens vedtægter!
Alle klubbens aktive medlemmer må benytte klubbens faciliteter.
Dette er i henhold til klubbens vedtægter og regler for Centralt Foreningsregister.
Benyttes ridehallen SKAL man være aktiv medlem af klubben, uanset formålet.
 
Alle former for information vedr. klub og medlemmer vil blive sendt ud pr.mail og lagt ind på klubbens hjemmeside;
 
www.tjaereborgegnensrideklub.dk
 
Da vi er ved at oprette en distributionsliste, hold Jer da opdateret via hjemmesiden til I har modtaget Jeres første mail.
Der vil blive indkøbt en opslagstavle, som vil blive hængt op i ridehallen. På denne, vil der komme opslag og informationer mm. 
 
Kira sender relevant post mm som PDF filer til Tina som vil sørge for, at det kommer på vores hjemmeside.
 
Klubben har fået invitationer til stævner som allerede nu forefindes på hjemmesiden.
 
På mødet blev der yderligere diskuteret ønsker og mål for at tilgodese klubben.
Punkterne lød som følgende:
 
* App til Smartphone
* Klubtøj. Jennie og Pia vil indhente tilbud til næste møde.
* Medlemmer udefra, vil fremover få et medlems bevis, som skal kunne fremvises på forelangende, ved brug af klubbens faciliteter.
* Samarbejde med distrikt 8 og 10, så vi blandt andet kan få flere stævneinvitationer.
 
Alle refarater læses op og godkendes inden mødet er ovre.
 
Ny dato for bestyrelsesmøde med stævneudvalget:
Den 16.juni 2013 hos Ditte Thomsen
Bestyrelsesmøde Fra kl.10.00 til 11.30
Bestyrelsesmøde med stævneudvalget fra kl 11.30
Pia giver stævneudvalget besked.
 
Alle forslag til evt. punkter på dagsordenen, skal være Kira i hænde senest D.13.juni 2013
 
 
 
1 Punkt : vedligeholdelse af ridehallen