Ridehuset

PRISER

For ikke opstaldede heste gælder følgende priser

Medlemmer 25kr. for dagskort
Ikke medlemmer 50kr. for dagskort
Medlemmer 200kr. for månedskort
 

Halkort, halvårs- 780kr (kun for medlemmer) - læs nærmere under fanen priser

Der er en postkasse i ridehallen, hvor man kan smide en konvolut i, den skal indeholde dit navn samt pengene. Alternativt kan man betale dagskort via mobile pay til 42721.

For at tilgodese alle klubbens ryttere har vi en vejledende halplan som viser fastlagte undervisningstider og andre aktiviteter i hallen

For at vi altid har en god bund i ridehallen ordnes banen hver morgen på fastlagte tidspunkter.

RIDEHUSREGLER

Ridehusregler Tjæreborg Egnens rideklub

-       Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:
 - Bær godkendt ridehjelm under ridning
 - undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
 - Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 - Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 - Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet 
 - Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet 
 - Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 - Du må aldrig anvende sporer uhæmmet 
 - Kend klubbens regler for ridning på bane   
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Klub%20og%20bredde/Sikkerhed/Sikkerhedsregler_aug.ashx

- Undervisning i hallen: Der må kun være en underviser i hallen af gangen, da der skal være plads til ryttere der ikke modtager undervisning. De ryttere der ikke modtager undervisning, tager hensyn til den der får undervisning. Der er nogen der modtager undervisning på en fast dag, og der tages selvfølgelig hensyn til de personer, så man ikke lægger sin undervisning der. (er man i tvivl kan der spørges om hvordan og hvorledes). Ellers er det først til mølleprincippet. Når der er undervisning i ridehallen må der maks være 5 ekvipager i hallen.

- Fastlagte undervisningsdage og tidspunkter er lagt ind på facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard”.

- Præcise undervisningstidspunkter lægges ind i facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard” senest 24 timer før undervisningen.

- Der må ikke foretages undervisning i ridehallen i de undervisningsfrie perioder som er indført i halplanen

- Hvis man ikke har noget pænt at sige om rytterne/undervisningen/hestene i ridehallen tier man stille. Her er ingen undtagelser, heller ikke selvom man hvisker.

- Spring: Søndag er afsat til løsspring/spring i tidsrummet 8-11. Dette varsles med en dag. Ønsker man at springe, løsspring eller lave bomtræning andre dage end dem der er afsat, så spørges alle ryttere om dette er okay. Løsspringning er pauseret indtil der er kommet gardin for spejlet.

-Longering af hest: vil du longere din hest og der er ryttere i hallen, spørges der om lov til dette. Dette gælder om der er en eller ti ryttere i hallen. Er der ingen i hallen når du påbegynder at longere din hest, og der kommer rytter der skal ride, gør den der longere sig færdig, da denne så har førsteret. Der må ikke longeres i undervisningstiderne eller de undervisningsfrie tidsrum.

- Det fortrækkes at udendørsbanen benyttes til longering, når det er muligt.

- Der rides venstre mod venstre.

- Skridt varm og af og træk med hesten på hovslaget venstre rundt- Hvis der ikke rides venstre rundt gælder venstre mod venstre.

-Der må ikke forefindes løse heste i hallen.

- Fjern klatter efter din hest, og tøm trillebøren inden den bliver fuld. Dette er alles ansvar, så konstatere man at den er ved at være fyldt, så tøm den.

- Man retter huller efter sig.

- Benyttelse af ridehallen er på eget ansvar, og man tager ansvar for ens egen hest og de skader den kunne forvolde på levende væsner samt materialer.

- Alle heste skal have ansvarsforsikring for at holde sig i hallen.

- Ingen trækning med heste hvis der er undervisning, med mindre andet aftales med ryttere og undervisning.

-Hestene må ikke rulle sig i hallen.

- Der henstilles til at man tager generel hensyn til alle herunder særligt urutinerede ryttere samt børn.

Hjælp hinanden med at overholde reglerne så vi alle synes at TJR er et trygt og rart sted at ride!