TJR 2015

Referat fra ryttermøde d. 27/9-15

Referat fra ryttermøde.

 

Søndag den 27. september 2015 blev der afholdt ryttermøde for Tjæreborg egnens rideklub, mødet blev holdt på Krogsgårdsvej.

 

Dagsorden til ryttermødet:

• Information omkring ny bund i ridehuset
• Opdaterede regler – Hvor der er mulighed, for medlemmerne at komme med kommentarer.
• Ridehallen genrelt
• Udvalg – Sponsor-, aktivitets-, stævne-, gård- og festudvalg. Her er det muligt for at man kan melde sig på de forskellige udvalg.
• Medlemskontingent og medlemsbevis

 

Information omkring ny bund i ridehuset.

Til ryttermødet blev der informeret at Carsten har overtaget indhentning af tilbud fra forskellige forhandlere af bund til ridehal. Der har pt. været tre forskellige forhandlere ud at se på hallen, og der er kommet et tilbud ind. De andre forhandlere er endnu ikke kommet med et tilbud. 

Maria og Conni er i fuld gang med at søge forskellige fonde, så der kan komme penge ind, så vi har råd til at få skiftet bunden ud i ridehallen.

 

Opdaterede regler.

Til sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen opdateret regelsættet for Tjæreborg egnens rideklub. Medlemmerne havde her mulighed for at komme med kommentarer til disse regler. Der blev spurgt ind til reglen omkring hvilket fodtøj, man skal benyttet under ridning i hallen. Her oplyste bestyrelsen om at det ikke er noget vi selv har bestemt, men en regel vi er pålagt fra DRF. Når man er en rideklub indenfor DRF, har de et regelsæt man skal følge.

Der blev ligeledes spurgt ind til reglen omkring brug af mobil og headset, ved afbenyttelse af ridehallen. Der blev snakket om at snak i mobilen under ridning bør begrænses, så fokus ikke bliver flyttet fra ridningen og de andre i hallen, og over til samtalen i mobilen. Det er selvfølgelig stadig tilladt at tjekke klokken på mobilen. Alt med måde. Det er tilladt at benyttet headset i forbindelse med undervisning, da man så ikke forstyrrer de andre i hallen.

Ønsker man at longere i hallen, mens der er andre ryttere, skal man spørge om det er okay med de andre i hallen, at man longere inden man går i gang. Men der skal være plads til alle, uanset om man laver jordarbejde, longerer eller rider.

 

Ridehallen generelt.

Der blev spurgt ind til uret i hallen, da det desværre ikke går rigtigt. Her arbejdes der på at finde en bedre løsning. Der blev snakket om vi ikke skulle have en arbejdsweekend, hvor vi kan gøre ren, vaske siderne ned og rydde op bag barrieren. Der blev snakket om det kunne være muligt at få en container op ude foran ridehallen, hvor springene kan opbevares, så der bliver mere plads bag barrieren. 

 

Udvalg:

rideklubben har vi forskellige udvalg, som blev drøftet kort til mødet. Der blev kort fortalt omkring hvad de forskellige udvalg står for at arrangere. Der var et par stykker som valgte at melde sig ind i nogle af udvalgene, hvilket vi i bestyrelsen er meget glad for. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige udvalg, og hvem der er i med i de forskellige udvalg.

 

Stævneudvalg

Opgaver: Arrangere stævner = 2016 ring og rid - til stævnerne kan man skrive sig på en liste som hjælper. Sørge for at der er en bod + vagtplan til bod. Sørge for dommere.

Medlemmer: Kristina, Rikke, Lene

 

Aktivitetsudvalg


Opgaver: Forholde sig til aktivitetskalender, planlægge forskellige aktiviteter i forbindelse med klubben.


Medlemmer: Michelle, Mette B

 

Festudvalg

Opgaver: Arrangere julefrokost, grillaften, julebanko, høstfest m.m.

Medlemmer: Birgitte, Pernille, Betina

 

Sponsorudvalg

Opgaver: Finde sponsorer til klubben og sørge for at det kommer på hjemmesiden. Søge fonde til ny bund i ridehallen

Medlemmer: Birgitte, Betina, Maria, Conni

 

Gårdudvalg

Opgaver: Arrangere arbejdsweekend (før/efter stævner), arrangere maledag af f.eks. spring dommerhuse m.m.

Medlemmer: Caroline, Pernille, Sandra.

 

Medlemskontingent og medlemsbevis

Der blev til mødet forslået at man får et billigere medlemskontingent til udefrakommende stævneryttere, som kun er medlem af klubben, for at kunne starte stævner. Med et billigere medlemskontingent, kunne klubben måske tiltrække flere stævneryttere, som ”reklamere” for klubben, når de starter for klubben ude til stævnerne. Dette er et emne bestyrelsen vil tage op til næste bestyrelsesmøde.

Der var et ønske fra medlemmerne om at man får tilsendt et medlemsbevis, som kan fremvises når man er til stævne. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med, og medlemsbeviset vil blive sendt pr. mail, så medlemmerne selv kan printe det ud.Re

TJR referat 2015

Bestyrelsesmøde Tjæreborg søn. D. 6 sep. 2015

• Ridebund
• Hestepære i ridehallen
• Regler for brug af ridehal
• Prislister for medlemskab og facilitetskort
• Undervisning

 

Ved mødet blev der oplyst at Carsten har tilbudt at overtage det med at indhente tilbud på ny bund til ridehuset. Vi kan ikke sætte tidsbegrænsning på hvor lang tid der går før vi har en ny bund, da tilbuddene skal behandles hos Esbjerg Kommune. 

Der har længe været problemer med at samle op efter sin hest, når man benytter ridehallen. Så hvis der skal lægges ny bund, er vi nødt til at blive bedre til dette. Vi hjælper selvfølgelig hinanden, med at holde bunden fri for hestepære. Der vil blive hængt plakater op i ridehallen, som en reminder på at man SKAL huske at samle op.
Der vil blive sat en skrællespand op i ridehallen, her er tanken at hver stald har ansvaret for at tømme den og trillebøren en uge af gangen, de tømmes efter behov. Dvs. at ponystalden har en uge af gangen, hvor de har til opgave at tømme den efter behov. To mandsstal og tremands stald arbejder sammen osv.

 

Der er blevet lavet prislister over hvad priserne er på medlemskab af klubben, samt facilitetskort for opstaldere og udefra kommende ryttere. Der er ligeledes lavet ind- og udmeldelses blanketter, som bliver lagt på hjemmesiden, sammen med prislisterne.

Medlemskab:

Medlemspris for voksne500 kr. pr. år

Medlemspris for børn under 16 år300 kr. pr. år 

Passiv medlem200 kr. pr. år

 

Facilitetskort:

Opstalder på Krogsgård (betales via boksleje):300 kr. pr. år

Brug af ridehallen for udefra kommende:

For en enkelt dag:50 kr.

Pr. måned:300 kr. 

Pr. halvår (1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12):900 kr.

Pr. år:1500 kr.

Bemærkninger:

• Parter til opstaldede heste/ponyer på Krogsgård, skal være medlem af Tjæreborg egnens rideklub
• Facilitetskort følger hesten og ikke rytteren. Parter skal derfor ikke betale facilitetskort. Har man to eller flere heste/ponyer, som benytter ridehallen, skal der betales facilitetskort for hver hest/pony.
• Gæster og besøgende er ALTID velkomne. Det koster selvfølgelig ikke noget. Gæster kan f.eks. være en veninde/ven som kommer og prøver din hest/pony eller din lille niece som skal have en træktur osv.
• Er man i tvivl om hvornår det kræver medlemskab, er det muligt at kontakte bestyrelsen.

 

Vi har endvidere lavet regler for brug af ridehallen, samt undervisningen der forgår på Krogsgårdsvej. Reglerne står nedenfor. Vi opfordre til at man i starten af ugen, lægger ud hvornår der bliver undervist og i hvilket tidsrum,(dette gælder fra alle undervisere) så dem der ikke rider undervisning har mulighed for at planlægge, hvornår de rider. Der vil snarest blive holdt et ryttermøde, hvor vi gerne vil høre jeres mening om de nye regler for ridehallen, så gem det til ryttermødet.

Regler for udendørsbanen og ridehallen på Krogsgårdvej22:

Generelt:

• Rygning i hallen er strengt forbudt! Det er heller ikke tilladt bag barrieren.
• Husk at rydde op efter dig selv og din hest, og sluk radioen og lyset hvis du er den sidste i hallen.
• Opsadling i hallen er ikke tilladt
• Musikken må gerne spille, må dog ikke være til gene for andre.

 

Om ridningen:

• Alle SKAL bære en ridehjelm, der er sikkerhedsgodkendt, under ridningen.
• Ryttere under 18 år, skal bære sikkerhedsvest ved springning.
• Ridningen forgår i sikkert fodtøj, ridestøvler, staldsko mm. INGEN kondisko, badesandaler og lignende.
• Brugen af telefon og headset er ikke tilladt ved afbenyttelse af ridehallen faciliteter.
• Vi rider venstre mod venstre.
• Alle viser hensyn til hinanden.
• Vi behandler vores heste ordenligt og bruger ikke pisk og spore uhæmmet.

 

Bunden:

• Husk at rydde op efter dig selv og din hest.
• Hvis der er lavet dybe huller i bunden, udglattes disse.
• Foder og stråfoder er ikke accepteret i hallen
• Løse heste i hallen er accepteret, men skal indfanges og vige, hvis folk skal ride.

 

Longering:

• Ved longering skal der spørges om lov, hvis der er mere end 1 rytter i hallen.
• Kommer den der skal longere først i hallen, har han/hun lov til at være der, uanset hvor mange ryttere der kommer og vil ride, dog viser man hensyn til hinanden.
• Der longeres ikke under andres undervisning, med mindre man har fået lov.

 

Spring:

• Mandag er sat af som springdag. 
• Søndag er sat af til løsspring fra klokken 8-11, dog skal det stadig oplyses både på tavlen og på facebook-gruppen.
• Springtiderne skal oplyses senest dagen før med start og slut tid +/- nogle minutter, så andre kan ride i hallen inden/efter.
• Er der ingen der ønsker at løsspringe, må hallen bruges til spring der også. Dette skal også oplyses senest dagen før med start og slut tid +/- nogle minutter.
• Man rydder selv sine bane væk efter brug. Husk udglatning efter huller og opsamling.

 

Undervisning:

• Hallen kan kun lukkes efter aftale med bestyrelsen, ud over timerne der er afsat til spring, mandag og løsspring søndag, hvilket skal oplyses senest fredag.
• Alt undervisning skal oplyses på facebookgruppen for tjæreborg rideklub og på tavlen.
• Ved undervisning tages der hensyn til den betalende rytter.
• Der må ikke være 2 eller flere der underviser samtidig.
• Hvis flere undervisere skal undervise samme dag, skal det ligges med minimum en halv time forskydelse fra hinanden, så der er plads til forsinkelser.
• De undervisere der kommer fast på stedet, har faste dage:
Mandag=spring
Onsdag=Michael
Torsdag lige uger=Pauline 
Torsdag ulige uger = Jasna
Søndag= løsspring fra kl. 8-11.
• Ønsker man en anden ”fast” underviser, skal det vendes med bestyrelsen, med hensyn til halplanen.
• Tiderne for de faste undervisere skal senest oplyses dagen inden, da hallen er reserveret til dem i det tidsrum de plejer at undervise +/- , men med start og slut tid.
• Hvis en anden underviser kommer på stedet, skal det oplyses senest dagen inden med start og slut tid +/- nogle minutter.
• Weekender er forbeholdt kursuser og andre aktiviteter.
• Kurser og andre aktiviteter skal oplyses til aktivitetsudvalget, som indberetter det til bestyrelsen.