Bestyrelsen

  • Formand: Mette Christiansen 
  • Kasserer: Maibritt Helbo Møller
  • Bestyrelsesmedlem: Conni Fuglsang 
  • Suppleant: Jytte Frølund Hansen og Kirstine Sofie Ry Müller

Bestyrelsen kan træffes på FB profilen: TJR bestyrelsen eller mail: tjr@post.com